Διοργάνωση αγώνων 

 

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου πέραν των αγώνων του Ράλλυ Κένταυρος και της Ανάβασης Πορταριάς διοργάνωσε και άλλους αγώνες:

 

Αγώνες ΚΑΡΤ:

- 1ος   Αγώνας ΚΑΡΤ                  09/09/1990

- 2ος   Αγώνας ΚΑΡΤ                  01/08/1991

- 3ος   Αγώνας ΚΑΡΤ                  12/04/1992

- 4ος   Αγώνας ΚΑΡΤ                  03/04/1993

 

Κυνήγι ΘΗΣΑΥΡΟΥ:

- 1ο Κυνήγι ΘΗΣΑΥΡΟΥ              01/03/1989

- 2ο Κυνήγι ΘΗΣΑΥΡΟΥ              05/07/1989

- 3ο Κυνήγι ΘΗΣΑΥΡΟΥ              15/05/1990

 

ΜΟΤΟ CROSS:

- ΒΟΛΟΥ                                   1977

 

Rally Sprint:

- 1ο Rally Sprint Διμηνίου            28/02/1993

- 2ο Rally Sprint Αφετών             24/11/1996

- 3ο Rally Sprint Αφετών             26/10/1997

- Rally Sprint Χανίων                  03/09/2006

- 1ο Rally Sprint Όθρυς              06/04/2008

- 2ο Rally Sprint Όθρυς              21/06/2009

- 3ο Rally Sprint Όθρυς              11/04/2010

 

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΕΣ:

- ΒΟΛΟΥ                                   1978

- ΒΟΛΟΥ                                   1979

- ΒΟΛΟΥ                                   1980

- 1η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     09/07/1994

- 2η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     17/06/1995

- 3η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     06/08/1995

- 4η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     30/06/1996

- 5η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     20/10/1996

- 6η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     04/05/1997

- 7η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     28/09/1997

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ            18/01/1998          

 

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου πέραν των αγώνων του Ράλλυ Κένταυρος και της Ανάβασης Πορταριάς διοργάνωσε και άλλους αγώνες:

 

Αγώνες ΚΑΡΤ:

- 1ος   Αγώνας ΚΑΡΤ                  09/09/1990

- 2ος   Αγώνας ΚΑΡΤ                  01/08/1991

- 3ος   Αγώνας ΚΑΡΤ                  12/04/1992

- 4ος   Αγώνας ΚΑΡΤ                  03/04/1993

 

Κυνήγι ΘΗΣΑΥΡΟΥ:

- 1ο Κυνήγι ΘΗΣΑΥΡΟΥ              01/03/1989

- 2ο Κυνήγι ΘΗΣΑΥΡΟΥ              05/07/1989

- 3ο Κυνήγι ΘΗΣΑΥΡΟΥ              15/05/1990

 

ΜΟΤΟ CROSS:

- ΒΟΛΟΥ                                   1977

 

Rally Sprint:

- 1ο Rally Sprint Διμηνίου            28/02/1993

- 2ο Rally Sprint Αφετών             24/11/1996

- 3ο Rally Sprint Αφετών             26/10/1997

- Rally Sprint Χανίων                  03/09/2006

- 1ο Rally Sprint Όθρυς              06/04/2008

- 2ο Rally Sprint Όθρυς              21/06/2009

- 3ο Rally Sprint Όθρυς              11/04/2010

 

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΕΣ:

- ΒΟΛΟΥ                                   1978

- ΒΟΛΟΥ                                   1979

- ΒΟΛΟΥ                                   1980

- 1η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     09/07/1994

- 2η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     17/06/1995

- 3η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     06/08/1995

- 4η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     30/06/1996

- 5η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     20/10/1996

- 6η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     04/05/1997

- 7η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ                     28/09/1997

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ            18/01/1998